Beril Darcan - Boytek
    Eurasian Composites Show
    Haluk Yavuz - Harke
    Hayri Özalp - Akpa Kimya
    Matteo Bolle - Nord Composites Italia Srl
    Yavuz Gökhan Özdemir - Ankara University

Organizatör